Výpis naměřených dat pro jednotlivé měsíce roku 2014 pro meteostanici Lázy


Výpis všech hodnot pro meteostanici Lázy pro rok 2014: ZDE


Výpis průměrných hodnot pro meteostanici Lázy pro rok 2014: (data jsou nepřesná kvůli výpadku meteostanice v letních měsících)
Průměrná teplota: 6,99 °C Průměrná vlhkost: 81,31 % Průměrný tlak: 974,9 hPa Průměrná rychlost větru: 2,71 m/s - 9,7 km/h
Minimální teplota: - 16,8 °C Minimální vlhkost: 35,1 % Minimální tlak: 929,9 hPa Maximální rychlost větru: 14,9 m/s - 53,6 km/h
Maximální teplota: 33 °C Maximální vlhkost: 98,5 % Maximální tlak: 994,4 hPa Průměrný směr větru: severo-severozápad

Připojení se podařilo, prosím o chvíli strpení, než se výpis vygeneruje

Vypis proveden: 30/01/2023 15:25:51

Meteostanice Lázy Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Průměrná teplota: 0.03 °C 2.99 °C 7.02 °C 10.08 °C 11.77 °C 17.21 °C 0 °C 0 °C 0 °C 10.82 °C 6.59 °C 1.27 °C
Minimální teplota: -16.8 °C -4.8 °C -1.7 °C 0.2 °C 1 °C 7 °C °C °C °C 0.2 °C -5.4 °C -11.3 °C
Maximální teplota: 13.1 °C 13.1 °C 19.5 °C 22.8 °C 29.5 °C 33 °C °C °C °C 26.3 °C 19.9 °C 14 °C
Průměrná vlhkost: 92.42 % 84.2 % 77.3 % 75.7 % 80.24 % 66.06 % 0 % 0 % 0 % 79.19 % 83.42 % 85.14 %
Minimální vlhkost: 67.1 % 42.7 % 44.8 % 45.4 % 39.7 % 35.1 % % % % 55.3 % 59.4 % 62.2 %
Maximální vlhkost: 98.4 % 97.4 % 96.7 % 97.9 % 98.5 % 96.5 % % % % 89.5 % 90.5 % 93.7 %
Průměrný tlak: 970.95 hPa 971.28 hPa 971.36 hPa 972.24 hPa 973.25 hPa 976.55 hPa 0 hPa 0 hPa 0 hPa 980.4 hPa 978.65 hPa 979.29 hPa
Minimální tlak: 939.7 hPa 929.9 hPa 956.5 hPa 962 hPa 954.5 hPa 961.7 hPa hPa hPa hPa 934.2 hPa 939.4 hPa 967 hPa
Maximální tlak: 982.1 hPa 983.1 hPa 986.8 hPa 984.6 hPa 979.8 hPa 982.2 hPa hPa hPa hPa 993.2 hPa 991.1 hPa 994.4 hPa
Průměrná rychlost větru: 2.5 m/s 3.64 m/s 2.67 m/s 2 m/s 2.79 m/s 1.71 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 2.75 m/s 3 m/s 2.89 m/s
9.0 km/h 13.1 km/h 9.6 km/h 7.2 km/h 10.0 km/h 6.1 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 9.9 km/h 10.8 km/h 10.4 km/h
Maximální rychlost větru:12.2 m/s 14.9 m/s 11.2 m/s 9.9 m/s 12.2 m/s 7.2 m/s m/s m/s m/s 10.7 m/s 14.6 m/s 10.9 m/s
43.9 km/h 53.6 km/h 40.3 km/h 35.6 km/h 43.9 km/h 25.9 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 38.5 km/h 52.5 km/h 39.2 km/h
Průměrný směr větru: jiho-jihozápad severo-severovýchod jiho-jihozápad jih jih jih severo-severozápad severozápad severo-severozápad


Vysvětlivky:

Průměrné hodnoty
Průměrné hodnoty jsou průměrem měřených hodnot za určitý čas, tedy za danou hodinu, v daný den, za poslední týden (za posledních 7 dnů vždy od 1. dne v měsíci),
v daný měsíc, v daný rok a celkově od začátku ukládání hodnot do databáze, tedy od 2.3.2013.
Průměrný směr větru je hodnota, která udává směr, kterým vítr za daný čas foukal nejčastěji, nejedná se tedy o průměr směrů, ale o maximální četnost.
Pokud nejsou za daný časový úsek ve sloupci žádné hodnoty (nebo jsou ve sloupci nuly), tak za daný časový úsek ještě nebylo provedeno měření
(typicky na začátku hodiny, na začátku dne, na začátku měsíce atd.).

V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek nás neváhejte kontaktovat na email: info@gits.cz. Děkujeme.