Výpis naměřených dat pro jednotlivé měsíce roku 2022 pro meteostanici Lázy


Připojení se podařilo, prosím o chvíli strpení, než se výpis vygeneruje

Vypis proveden: 11/08/2022 16:02:40

Meteostanice Lázy Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Průměrná teplota: -1.15 °C 2.82 °C 4.89 °C 7.06 °C 15.94 °C 20.66 °C 20.81 °C 20.02 °C 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C
Minimální teplota: -7.7 °C -4.1 °C -8 °C -4.4 °C 5.1 °C 9.7 °C 0 °C 0 °C °C °C °C °C
Maximální teplota: 9.5 °C 14.8 °C 23.5 °C 24.4 °C 31.5 °C 39.7 °C 39.8 °C 39.4 °C °C °C °C °C
Průměrná vlhkost: 91.46 % 89.23 % 66.94 % 84.24 % 73.2 % 74.27 % 72.62 % 76.92 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Minimální vlhkost: 83.8 % 71.2 % 40.2 % 53 % 48.4 % 47.8 % 0 % 0 % % % % %
Maximální vlhkost: 97.1 % 96.3 % 94.2 % 95.8 % 95.8 % 96.1 % 97.7 % 98 % % % % %
Průměrný tlak: 978.85 hPa 974.71 hPa 983.44 hPa 971.55 hPa 977.9 hPa 977.19 hPa 979.37 hPa 980.83 hPa 0 hPa 0 hPa 0 hPa 0 hPa
Minimální tlak: 954.9 hPa 952.3 hPa 946.7 hPa 931.8 hPa 966 hPa 967.2 hPa 970.5 hPa 974.1 hPa hPa hPa hPa hPa
Maximální tlak: 994.5 hPa 992.5 hPa 999.7 hPa 987.5 hPa 988.5 hPa 984.5 hPa 987.6 hPa 986.9 hPa hPa hPa hPa hPa
Průměrná rychlost větru: 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s
0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h
Maximální rychlost větru:0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s m/s m/s m/s m/s
0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h
Průměrný směr větru: východo-jihovýchod východo-jihovýchod jiho-jihovýchod východo-jihovýchod západo-severozápad východo-jihovýchod západo-jihozápad


Vysvětlivky:

Průměrné hodnoty
Průměrné hodnoty jsou průměrem měřených hodnot za určitý čas, tedy za danou hodinu, v daný den, za poslední týden (za posledních 7 dnů vždy od 1. dne v měsíci),
v daný měsíc, v daný rok a celkově od začátku ukládání hodnot do databáze, tedy od 2.3.2013.
Průměrný směr větru je hodnota, která udává směr, kterým vítr za daný čas foukal nejčastěji, nejedná se tedy o průměr směrů, ale o maximální četnost.
Pokud nejsou za daný časový úsek ve sloupci žádné hodnoty (nebo jsou ve sloupci nuly), tak za daný časový úsek ještě nebylo provedeno měření
(typicky na začátku hodiny, na začátku dne, na začátku měsíce atd.).

V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek nás neváhejte kontaktovat na email: info@gits.cz. Děkujeme.