GITS Vám přináší meteorologické informace přímo z Vaší obce ... (rok 2023)

Vážení uživatelé, během zimy došlo k poškození anemometrů na obou stanicích, jakmile to počasí a technika dovolí, provedeme opravu.


LOUČKA LÁZY
Úplný výpis naměřených dat Úplný výpis naměřených dat
Výpis měsíců v daném roce Výpis měsíců v daném roce
Umístění na mapě Umístění na mapě
Měření za rok 2013 Měření za rok 2013
Měření za rok 2014 Měření za rok 2014
Měření za rok 2015 Měření za rok 2015
Měření za rok 2016 Měření za rok 2016
Měření za rok 2017 Měření za rok 2017
Měření za rok 2018 Měření za rok 2018
Měření za rok 2019 Měření za rok 2019
Měření za rok 2020 Měření za rok 2020
Měření za rok 2021 Měření za rok 2021
Měření za rok 2022 Měření za rok 2022

Meteostanice Loučka chaloupky Aktuální hodnoty: Průměrné hodnoty: Tuto hodinu (16.): Tento den (24.): Poslední týden (08.): Tento měsíc (02.) (únor): Tento rok (2024): Celkově:
Teplota 6.6 °C Průměrná teplota: 6.7 °C 5.87 °C 5.74 °C 6.11 °C 2.65 °C - °C
Tlak 988.3 hPa Minimální teplota: 6.7 °C 2 °C 1.7 °C -1 °C -16 °C - °C
Vlhkost 93.9 % Maximální teplota: 6.7 °C 10.5 °C 11.5 °C 15 °C 15 °C - °C
Efektivní teplota (Windchill) 6.6 °C Průměrná vlhkost: 93.9 % 93.54 % 85.01 % 84.88 % 84.74 % - %
Rosný bod (Dewpoint) 5.7 °C Minimální vlhkost: 93.9 % 89 % 68.4 % 61.4 % 53 % - %
Barometrická výška 498.0 m Maximální vlhkost: 93.9 % 94.9 % 94.9 % 94.9 % 94.9 % - %
Absolutní vlhkost 6.5 g/m3 Průměrný tlak: 987.9 hPa 982.31 hPa 995.38 hPa 991.91 hPa 994.19 hPa - hPa
Rychlost větru 0 m/s Minimální tlak: 987.9 hPa 975.5 hPa 974.3 hPa 943.4 hPa 898.3 hPa - hPa
0.0 km/h Maximální tlak: 987.9 hPa 988.9 hPa 1017.9 hPa 1017.9 hPa 1090 hPa - hPa
Směr větru západo-jihozápad Průměrná rychlost větru: 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0.02 m/s 0.03 m/s - m/s
Závan větru (Windgust) 0 m/s 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 0.1 km/h - km/h
0.0 km/h Maximální rychlost větru:0 m/s 0 m/s 0 m/s 19.5 m/s 21.3 m/s - m/s
0.0 km/h 0.0 km/h 0.0 km/h 70.2 km/h 76.6 km/h - km/h
Výpis proveden: 24/02/2024 16:10:59 Průměrný směr větru: západo-jihozápad jihozápad jihozápad jihozápad jihozápad -


Vysvětlivky:

Hodnoty v tabulce se automaticky obnovují po 5ti minutách (tato funkce nefunguje ve starších prohlížečích).
Hodnoty v tabulce můžete obnovovat v libovolném čase manuálně, stačí obnovit načtení stránky.
Čas, kdy byl proveden poslední výpis hodnot, je uveden v tabulce v kolonce Výpis proveden.
V případě nedostupnosti meteostanice nebo v případě nedostupnosti databáze nejsou některé hodnoty dočasně k dispozici.


Aktuální hodnoty
Aktuální hodnoty jsou hodnoty naměřené v okamžiku provedení výpisu a jsou porovnávány s posledním záznamem všech hodnot v databázi.
Červená šipka nahoru znamená zvýšení aktuální naměřené hodnoty oproti poslední hodnotě uložené v databázi, například zvýšení teploty.
Modrá šipka dolu znamená snížení aktuální naměřené hodnoty oproti poslední hodnotě uložené v databázi, například snížení teploty.
Zelená pomlčka znamená, že aktuální naměřená hodnota se oproti poslední hodnotě uložené v databázi nezměnila, například teplota je pořád stejná.

Průměrné hodnoty
Průměrné hodnoty jsou průměrem měřených hodnot za určitý čas, tedy za danou hodinu, v daný den, za poslední týden (za posledních 7 dnů vždy od 1. dne v měsíci),
v daný měsíc, v daný rok a celkově od začátku ukládání hodnot do databáze, tedy od 2.3.2013.
Průměrný směr větru je hodnota, která udává směr, kterým vítr za daný čas foukal nejčastěji, nejedná se tedy o průměr směrů, ale o maximální četnost.
Pokud nejsou za daný časový úsek ve sloupci žádné hodnoty (nebo jsou ve sloupci nuly), tak za daný časový úsek ještě nebylo provedeno měření
(typicky na začátku hodiny, na začátku dne, na začátku měsíce atd.).

V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek nás neváhejte kontaktovat na email: info@gits.cz. Děkujeme.

Meteorologické informace z dalších obcí a míst, kde poskytujeme naše služby, budeme průběžně doplňovat.
Chcete mít vlastní meteostanici, neváhejte nás kontaktovat na stránce www.gits.cz.